หมวดหนังสือ :

ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาเอดส์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 35
Keyword (คำค้น) : การแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ,ยุทธศาสตร์,ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์,ยุทธศาสตร์ 2555-25
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 159
Download ดาวน์โหลด : 98
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด