หมวดหนังสือ :

แนวทางการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับเยาวชน พนักงานบริการหญิง และชายที่มีเพศสัมพันธ์กับช

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : พญ.ชีวนันท์ เลิศพิริยสุวัฒน์
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-616-11-1406-0
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 298
Keyword (คำค้น) : แนวทางการจัดบริการที่เป็นมิตร,เยาวชน,พนักงานบริการหญิง,ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 196
Download ดาวน์โหลด : 132
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด