หมวดหนังสือ :

มติและประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ การบูรณาการด้านเอดส?

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : เพชรศรี ศิรินิรันดร์ และ วาสนา นิ่มวรพันธุ์
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-616-11-0741-3
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : บริษัท โอ-วิทย์ จำกัด
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 76
Keyword (คำค้น) : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์,การบูรณาการด้านเอดส์,คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันแ
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 154
Download ดาวน์โหลด : 848
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด