หมวดหนังสือ :

การทบทวนและการสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านนโยบายและกระบวนการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู??

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : รศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ และคณะ
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 974-9717-93-7
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร : หสน สหประชาพาณิชย์,2548.
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 256
Keyword (คำค้น) : การแก้ไขปัญหาโรคเอดส์,การทบทวนและการสังเคราะห์องค์ความรู้,ผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด,กฎหมาย??
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 144
Download ดาวน์โหลด : 956
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด