หมวดหนังสือ :

คู่มือการส่งเสริมการอยู่รวมกันของเด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์ในสถานส่งเคราะห์ของรัฐและเอกชน

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : นายพิชัย จินตนาภักดี
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 100
Keyword (คำค้น) : คู่มือเรื่องโรคเอดส์,คู่มือการส่งเสริมการอยู่รวมกันของเด็ก,เด็กที่ได้รับผลกระทบจากโรคเอดส์,โรคเอดส์ในสถานส่งเคราะห์ของรัฐและเอกชน,โรคเอดส์ในสถานส่งเคราะห์
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 70
Download ดาวน์โหลด : 69
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด