หมวดหนังสือ :

การติดตามการดำเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์แนวทางการสร้างตัวชี้วัดหล??

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : ศูนย์อำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-97-4680-251-2
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : ธรรมดาเพส
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 1560
Keyword (คำค้น) : ตัวชี้วัด,ปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์,ปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณี,การสร้างตัวชี้วัดห??
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 166
Download ดาวน์โหลด : 1561
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด