หมวดหนังสือ :

แหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศในประเทศไทย พ.ศ.2554

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Editors บรรณาธิการ : นางสมบัติ ศรีวัจนะ
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) :
Publishing สำนักพิมพ์ :
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) :
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 72
Keyword (คำค้น) : สถานบริการทางเพศ,แหล่งบริการทางเพศ,ผู้ให้บริการทางเพศ,ผู้ให้บริการทางเพศในประเทศไทย,2554
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 692
Download ดาวน์โหลด : 167
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด