หมวดหนังสือ :

แหล่งบริการทางเพศและผู้ให้บริการทางเพศในประเทศไทยปี พ.ศ.2551

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : นางทำเนียบ สังวาลประกายแสง และ นายสมศักดิ์ ศักดิ์เชวงภูษิต
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 124
Keyword (คำค้น) : สถานบริการทางเพศ,แหล่งบริการทางเพศ,ผู้ให้บริการทางเพศ,ผู้ให้บริการทางเพศในประเทศไทย,2551
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 184
Download ดาวน์โหลด : 97
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด