หมวดหนังสือ :

หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น เรื่องการดูแลรักษา ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : นางพรเพ็ญ เดชะมนตรีกุล และ นางสาวฉวีวรรณ คล้ายนาค
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-974-297-666-8
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : เจ.เอส.การพิมพ์
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 129
Keyword (คำค้น) : การป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์,หลักสูตรการฝึกอบรมระยะสั้น.โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 401
Download ดาวน์โหลด : 269
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด