หมวดหนังสือ :

คู่มืออบรมบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชนในโครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2546

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : นางจิราภรณ์ ยาชมภู
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 974-297-244-3
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : เจ.เอส.การพิมพ์
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 138
Keyword (คำค้น) : การอบรมงานด้านเอดส์,คู่มืออบรมบุคลากร,คู่มืออบรมบุคลากรในศูนย์สุขภาพชุมชน,โครงการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผล,การดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์,2546
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 71
Download ดาวน์โหลด : 72
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด