หมวดหนังสือ :

แผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 : รายละเอียดยุทธศาสตร์ มาตรการ กลวิธี ตัวชี้วัด และหน่วยงานรับผิดชอบ

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-974-297-599-9
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 130
Keyword (คำค้น) : แผนเอดส์,แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ,ยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์,การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ,2550-2554,ยุทธศาสตร์,ตัวชี้วัด
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 162
Download ดาวน์โหลด : 101
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด