หมวดหนังสือ :

แนวทางการประเมินตัวชี้วัดการป้องกันควบคุมโรค ปี 2550

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-974-297-622-4
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 116
Keyword (คำค้น) : ตัวชี้วัด,แนวทางการประเมินตัวชี้วัด,ปี 2550,การประเมินตัวชี้วัด,การป้องกันควบคุมโรค
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 85
Download ดาวน์โหลด : 88
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด