หมวดหนังสือ :

แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มนักเรียนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์มือถือ

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 974-297-399-7
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 130
Keyword (คำค้น) : การเฝ้าระวังโรคเอดส์,แนวทางการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ,การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ,การเฝ??
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 200
Download ดาวน์โหลด : 134
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด