หมวดหนังสือ :

สุขภาพคนไทย 2550

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล โดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-974-11-0711-7
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด,2550.
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 132
Keyword (คำค้น) : สุขภาพ,สุขภาพคนไทย,2550
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 63
Download ดาวน์โหลด : 64
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด