หมวดหนังสือ :

แนวทางการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี และผู้ป่วยเอดส์ในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2549-2550

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-974-297-626-2
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 218
Keyword (คำค้น) : การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี,2549,2550,ผู้ติดเชื้อเอชไอวี,แนวทางการดูแลรักษา,ผู้ป่วยเอดส์
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 329
Download ดาวน์โหลด : 217
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด