หมวดหนังสือ :

การทำแผนที่ชุมชนและกลุ่มเป้าหมาย

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 9786161122881
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด,2557.
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 26
Keyword (คำค้น) : การทำแผนที่ชุมชนด้านโรคเอดส์,2557,HIV,โรคเอดส์,การทำงานด้านชุมชน
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 1891
Download ดาวน์โหลด : 576
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด