หมวดหนังสือ :

คู่มือวิทยากร การให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีสำหรับผู้รับบริการชายที่มีเ?

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : นางสาวลีซ่า กันธมาลา และ นางสาวบงกช เจตน์สว่าง
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : -
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 152
Keyword (คำค้น) : คู่มือวิทยากร,การให้การปรึกษาเพื่อตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี,ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย,ก??
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 156
Download ดาวน์โหลด : 220
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด