หมวดหนังสือ :

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มกราคม 2559

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Bureau of AIDS , TB and STIs)
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Department of Disease Control,Ministry of Public Health)
Editors บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์นายแพทย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : 0857-8575 (Print)
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : 2651-0987 (online)
Publishing สำนักพิมพ์ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Bureau of AIDS , TB and STIs)
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์การศาสนา กรุงเทพมหานคร (National Assembly library of Thailand)
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2559
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย-ENG
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 64
Keyword (คำค้น) : วารสารโรคเอดส์, ปีที่ 28,วารสารโรคเอดส์ปีที่ 28,ฉบับที่ 1,วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 28 ฉบับที่ 1
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 86
Download ดาวน์โหลด : 71
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด