หมวดหนังสือ :

พุทธวจน 2 อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : มูลนิธิพุทธโฆษณ์ , ณัฏฐนันท์ ฉวีวงษ์ และศิษย์วัดนาป่าพง
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-974-300-0959
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : บริษัท คิ้ว พริ้นท์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 899
Keyword (คำค้น) : พุทธวจน,พุทธวจน 2,อริยสัจจากพระโอษฐ์,พระพุทธเจ้า,ธรรมะ,คำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 527
Download ดาวน์โหลด : 2228
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด