หมวดหนังสือ :

การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้จากการวิจัย การติดเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ ด้านชีววิทยาทางการ

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : จันทพงษ์ วะสี
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 974-7897-55-5
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : อักษรสมัย กรุงเทพฯ
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 218
Keyword (คำค้น) : การวิจัย,การประมวลและสังเคราะห์องค์ความรู้,การติดเชื้อเอชไอวี,ชีววิทยา,โรคเอดส์ด้านชีววิทยา,
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 125
Download ดาวน์โหลด : 65
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด