หมวดหนังสือ :

คู่มือสำหรับเยาวชนความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2559
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : -
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 80
Keyword (คำค้น) : ความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี,คู่มือสำหรับเยาวชน,คู่มือสำหรับเยาวชนความรู้เกี่ยวกับเอชไอวี,ค??
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 1524
Download ดาวน์โหลด : 2083
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด