หมวดหนังสือ :

คู่มือการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เอดส์

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Editors บรรณาธิการ :
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) :
Publishing สำนักพิมพ์ :
Printing house โรงพิมพ์ : เจ.เอส.การพิมพ์
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2559
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 43
Keyword (คำค้น) : คู่มือการดำเนินงาน,คู่มือการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสถานบริการสุขภาพ,การตีตราและการเลือกปฏิบัติ,สถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบัติ,การดำเนินงานเพื่อส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตรา,คู่มือการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวี/เ
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 126
Download ดาวน์โหลด : 110
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด