หมวดหนังสือ :

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2559 - มกราคม 2560

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Editors บรรณาธิการ : ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเสริฐ ทองเจริญ
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) :
Publishing สำนักพิมพ์ :
Printing house โรงพิมพ์ : สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2560
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 65
Keyword (คำค้น) : วารสารโรคเอดส์,วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 29,วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 29 ฉบับที่ 1,2560,วารสารโรคเอดส์ 2560
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 139
Download ดาวน์โหลด : 125
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด