หมวดหนังสือ :

คู่มือการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมสำหรับวัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันสุขภาพเด็กแห่??
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-616-11-3431-0
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2560
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 248
Keyword (คำค้น) : วัยรุ่นที่มีเชื้อเอชไอวี,คู่มือการพัฒนาความรู้และทักษะ,การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม,ทักษะใน??
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 213
Download ดาวน์โหลด : 222
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด