หมวดหนังสือ :

แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560-2579)

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : กองแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Editors บรรณาธิการ : นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ นางสาวพรทิพย์ ศิริภาณุมาศ ผู้อำนวยการกองแผนงาน
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-616-11-3450-1
Publishing สำนักพิมพ์ : สำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
Printing house โรงพิมพ์ :
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2560
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 108
Keyword (คำค้น) : แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ,แผนยุทธศาสตร์ชาติ,แผนยุทธศาสตร์,แผนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการป้องกันควบคุมโรค,แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านภัยสุขภาพ,การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ,การป้องกันควบคุมโรค
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 12
Download ดาวน์โหลด : 6
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด