หมวดหนังสือ :

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน ตุลาคม 2560 - มกราคม 2561

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Bureau of AIDS , TB and STIs)
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Department of Disease Control,Ministry of Public Health)
Editors บรรณาธิการ : นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : 0857-8575 (Print)
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : 2651-0987 (online)
Publishing สำนักพิมพ์ : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Bureau of AIDS , TB and STIs)
Printing house โรงพิมพ์ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ (AKSORN GRAPHIC AND DESIGN)
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2561
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย-ENG
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 68
Keyword (คำค้น) : วารสารโรคเอดส์,วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 30,วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 1,2561,วารสารโรคเอดส์ 2561
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 61
Download ดาวน์โหลด : 26
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด