หมวดหนังสือ :

คู่มือการประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานกรมควมคุมโรค (สวคร) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Editors บรรณาธิการ :
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-616-11-3422-8
Publishing สำนักพิมพ์ :
Printing house โรงพิมพ์ : สุภชัย สุขสำราญ
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2560
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 30
Keyword (คำค้น) : การเฝ้าระวัง,ควบคุมโรค,ภัยสุขภาพ,โรค,การป้องกันและควบคุม,คู่มือการประเมิน,มาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง,คู่มือการเฝ้าระวังสำหรับบุคลากร
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 2
Download ดาวน์โหลด : 4
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด