หมวดหนังสือ :

คู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพที่ปราศจากการตีตราและการเลือกปฏิบ??

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-616-11-3692-5
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : เจ.เอส.การพิมพ์
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2561
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 86
Keyword (คำค้น) : คู่มือการจัดอบรม,คู่มือการจัดอบรมหลักสูตรการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพ,หลักสูตรการส่งเสร
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 179
Download ดาวน์โหลด : 1790
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด