หมวดหนังสือ :

แนวทางการดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชายและสาวประเภท??

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Bureau of AIDS , TB and STIs)
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Department of Disease Control,Ministry of Public Health)
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2556
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 160
Keyword (คำค้น) : การดำเนินงานป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย,การดำเนินงานป้องกั?
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 108
Download ดาวน์โหลด : 596
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด