หมวดหนังสือ :

การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักจัดการความรู้
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Department of Disease Control,Ministry of Public Health)
Editors บรรณาธิการ : นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ และ นางสาวกีรติกานต์ กลัดสวัสดิ์
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-974-297-679-8
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : สำนักจัดการความรู้
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2551
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 76
Keyword (คำค้น) : การป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดเชื้อเอชไอวี,ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย,การติดเชื้อเอชไอวี
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 215
Download ดาวน์โหลด : 188
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด