หมวดหนังสือ :

คู่มือแนวทาวงการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น(สถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน)

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย และ กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA)
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 44
Keyword (คำค้น) : คู่มือแนวทาวงการดำเนินงานคลินิกวัยรุ่น,คลินิกวัยรุ่น,สถานบริการที่เป็นมิตร,สถานบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน,วัยรุ่นและเยาวชน,วัยรุ่น
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 93
Download ดาวน์โหลด : 69
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด