หมวดหนังสือ :

วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือน กุมภาพันธ์ 2562 - พฤษภาคม 2562

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (Bureau of AIDS , TB and STIs)
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (Department of Disease Control,Ministry of Public Health)
Editors บรรณาธิการ : นายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : 0857-8575 (Print)
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : 2651-0987 (online)
Publishing สำนักพิมพ์ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
Printing house โรงพิมพ์ : -
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : 2562
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย-ENG
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 60
Keyword (คำค้น) : วารสารโรคเอดส์,วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 31,วารสารโรคเอดส์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2,2562,วารสารโรคเอดส์ 2562
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 30
Download ดาวน์โหลด : 19
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด