หมวดหนังสือ :

รายงานความก้าวหน้าระดับประเทศตามปฏิญญาว่าด้วยพันธ์กรณี เรื่อง เอชไอวี-เอดส์

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไข้ปัญหาเอดส์
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : เพชรศรี ศิรินิรันดร์
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : กรุงเทพมหานคร : เฟื้องฟ้า พริ้นติ้ง,2552.
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 40
Keyword (คำค้น) : ปฏิญญาเรื่องโรคเอดส์,ปฏิญญาว่าด้วยพันธ์กรณี,รายงานความก้าวหน้าระดับประเทศ,2552,พันธกรณีเรื
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 237
Download ดาวน์โหลด : 475
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด