หมวดหนังสือ :

คู่มือการให้บริการปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับโรคเอดส์

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : -
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 974-7969-29-7
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 4
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 84
Keyword (คำค้น) : โรคเอดส์,คู่มือการให้บริการปรึกษา,แนะแนวเกี่ยวกับโรคเอดส์,เกี่ยวกับโรคเอดส์,การให้บริการปรึกษาแนะแนว,การปรึกษาแนะแนวเกี่ยวกับโรคเอดส์
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 134
Download ดาวน์โหลด : 74
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด