หมวดหนังสือ :

สรุปการดำเนินงาน โครงการเสริมสร้างศักยภาพคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์จังหวั?

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : นางสุธิดา กังสันเทียะ
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : นางแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 974-297-480-2
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : -
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 74
Keyword (คำค้น) : การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์,สรุปการดำเนินงาน,คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์,2548
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 744
Download ดาวน์โหลด : 676
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด