หมวดหนังสือ :

การติดตามดำเนินงานตามปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์ แนวทางหลักการสร้างตัวชี้วัดหลัก รายงานปี 2551

Personal Name (ชื่อผู้แต่ง) : สำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
Corporate Name (ชื่อหน่วยงาน) : -
Editors บรรณาธิการ : พญ.เพชรศรี ศิรินิรันดร์
ISBN (เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ) : 978-92-9173-563-1
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
ISSN ( เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร ) : -
Publishing สำนักพิมพ์ : -
Printing house โรงพิมพ์ : บริษัท ใบบัวซอฟท์แวร์ จำกัด
Publication Date (ปีที่พิมพ์) : -
Edition Statement (ครั้งที่พิมพ์) : 1
Language ภาษา : ไทย
Number of Pages (จำนวนหน้า) : 128
Keyword (คำค้น) : ตัวชี้วัด,การติดตามดำเนินงาน,ปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณี,ปฏิญญาว่าด้วยพันธกรณีเรื่องโรคเอดส์,หลักการสร้างตัวชี้วัดหลัก, แนวทางหลักการสร้างตัวชี้วัด,2551
Status (สถานะ) : 1
Views (ดู) : 67
Download ดาวน์โหลด : 77
 
ผู้เข้าชมวันนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมเดือนนี้ : Loading... คน |   ผู้เข้าชมปีนี้ : Loading... คน |   เริ่มเก็บสถิติวันที่ 1 มิ.ย. 2557
    ดูสถิติทั้งหมด